Nysted Strandhuse

Fra bestyrelsens bord

I bestyrelsen er vi enige om, at vi vil arbejde for, at vi alle i fællesskab kan udvikle et godt miljø og bevare intentionerne for området: gode udsigtsmuligheder, ensartet arkitektur og god vedligeholdelse af området.

Foreningens vedtægter er grundlaget for bestyrelsens arbejde. Dem vil vi følge ligesom andre regler, vi i foreningen bliver enige om, på en måde, så vi kan fastholde et levende miljø og samtidig undgå snærende restriktioner.

Bestyrelsen står for den daglige drift af foreningen, og prøver med kontakt til gartnere, håndværkere og entreprenører at bevare et højt kvalitetsniveau i vores forenings område.

Kontakt

nystedstrandhuse@gmail.com

Bestyrelsen

Natascha Hilton-Jones, Formand
Muslingevej 6

Anette Laursen , Næstformand
Ternevangen 9

Knud Erik Pedersen, Kasserer
Marsvinvej 5

Ulla Kronborg Jensen
Østersvej 9

Liselotte Mathiesen
Ternevangen 7l

Søren Lindhart, 2. Suppleant
Østersvej 6

Per Gjesing-Jensen, 1. Suppleant
Marsvinvej 6