Nysted Strandhuse

Fra bestyrelsens bord

I bestyrelsen er vi enige om, at vi vil arbejde for, at vi alle i fællesskab kan udvikle et godt miljø og bevare intentionerne for området: gode udsigtsmuligheder, ensartet arkitektur og god vedligeholdelse af området.

Foreningens vedtægter er grundlaget for bestyrelsens arbejde. Dem vil vi følge ligesom andre regler, vi i foreningen bliver enige om, på en måde, så vi kan fastholde et levende miljø og samtidig undgå snærende restriktioner.

Bestyrelsen står for den daglige drift af foreningen, og prøver med kontakt til gartnere, håndværkere og entreprenører at bevare et højt kvalitetsniveau i vores forenings område.

Kontakt

Natascha Hilton-Jones
Formand for bestyrelsen
Mobil: 27219599

Bestyrelsen

Natascha Hilton-Jones, Formand
Muslingevej 6

Kirsten Munk Nielsen , Næstformand
Østersvej 1

Ole Pilgaard, Kasserer
Sælvej 7

Ulla Kronborg Jensen
Østersvej 9

Anette Laursen
Ternevangen 9

Søren Lindhart, 1. Suppleant
Østersvej 6

Birthe Madsen, 2. Suppleant
Sælvej 3