Nysted Strandhuse

Fra bestyrelsens bord

I bestyrelsen er vi enige om, at vi vil arbejde for, at vi alle i fællesskab kan udvikle et godt miljø og bevare intentionerne for området: gode udsigtsmuligheder, ensartet arkitektur og god vedligeholdelse af området.

Foreningens vedtægter er grundlaget for bestyrelsens arbejde. Dem vil vi følge ligesom andre regler, vi i foreningen bliver enige om, på en måde, så vi kan fastholde et levende miljø og samtidig undgå snærende restriktioner.

Bestyrelsen står for den daglige drift af foreningen, og prøver med kontakt til gartnere, håndværkere og entreprenører at bevare et højt kvalitetsniveau i vores forenings område.

Kontakt

Carsten Hermansen
Formand for bestyrelsen
Mobil: 40135097

Bestyrelsen

Carsten Hermansen, Formand
Ternevangen 7

Bjarne Pedersen, Næstformand
Sælvej 2

Ole Pilgaard, Kasserer
Sælvej 7

Ulla Kronborg Jensen
Østersvej 9

Pia Elin
Strandhusvej 1

Jes Østergaard, 1. Suppleant
Sælvej 10

Birthe Madsen, 2. Suppleant
Sælvej 3