Nysted Strandhuse

Fra bestyrelsens bord

I bestyrelsen er vi enige om, at vi vil arbejde for, at vi alle i fællesskab kan udvikle et godt miljø og bevare intentionerne for området: gode udsigtsmuligheder, ensartet arkitektur og god vedligeholdelse af området.

Foreningens vedtægter er grundlaget for bestyrelsens arbejde. Dem vil vi følge ligesom andre regler, vi i foreningen bliver enige om, på en måde, så vi kan fastholde et levende miljø og samtidig undgå snærende restriktioner.

Bestyrelsen står for den daglige drift af foreningen, og prøver med kontakt til gartnere, håndværkere og entreprenører at bevare et højt kvalitetsniveau i vores forenings område.

Kontakt

nystedstrandhuse@gmail.com

Bestyrelsen

Carsten Linder Jakobsen, Formand
Ternevangen 11

Susanne Søger, Næstformand
Marsvinvej 9

Knud Erik Pedersen, Kasserer
Marsvinvej 5

Ole Pilgaard Jensen
Sælvej 7

Jimmy Rose
Marsvinvej 4

Christel Glavind Lindhart, 2. Suppleant
Østersvej 6

Jes Østergaard, 1. Suppleant
Sælvej 10