Nysted Strandhuse

GDPR

Grundejerforening Nysted Strandhuse (herefter kaldet GNS) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem gør brug af de services der tilbydes, og GNS tilstræber, at du føler dig tryg ved GNS’s behandling af dine personoplysninger. GNS behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til GNS deles med hjemmesidens webmaster.

Hvornår indsamler og anvender Grundejerforening Nysted Strandhuse dine personoplysninger?

GNS indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
Når du tilmelder dig som medlem af GNS, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab af GNS, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. Medlemmers personoplysninger vil ikke ligge åbent tilgængelig på GNS’s hjemmeside.
Bestyrelsens medlemmer vil dog have sine personlige oplysninger, så som billede, e-mailadresse, sommerhusadresse, og telefonnr. offentligt på GNS’s hjemmeside, dette giver det enkelte bestyrelsesmedlem samtykke til ved indtrædelse i bestyrelsen.
Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlig foreningsinformation samt for at kunne modtage relevant information til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamler GNS, via webmaster, alene nødvendige oplysninger om dig, som ejendomsnummer, navn, hjemadresse, sommerhusadresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er IKKE personfølsomme oplysninger.
De billeder der lægges ud på GNS’s hjemmeside betragtes som situationsbilleder og det er derfor foreningens politik, at sådanne billeder vil blive offentliggjort uden indhentelse af tilladelse. Et medlem kan til en hver tid anmode om at få et sådant situationsbillede slettet.

Hvornår videregiver Grundejerforening Nysted Strandhuse dine personoplysninger?

GNS kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, der omhandler dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:
GNS’s bestyrelse for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab eller yde dig, tjenester/support, svar på forespørgsler (inklusiv når dette relaterer sig til medlemsaktiviteter), herunder kontakt til kriseramte medlemmer.

Øvrige tredjeparter f. ex relevante ejendomsmæglere, eller myndigheder hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for eksempel i forbindelse med tyveri el.lign. eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos GNS.

Hvordan beskytter Grundejerforening Nysted Strandhuse dine personoplysninger?

GNS har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, eller går tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. GNS’s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret i samarbejde med webmaster for, at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og GNS kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå GNS’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som GNS behandler om dig, kan du rette henvendelse til webmaster.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger GNS behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode GNS om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab af GNS er betinget af, at du afgiver og opdaterer de på foreningens hjemmeside påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

Hvor længe opbevarer Grundejerforening Nysted Strandhuse dine personoplysninger/ajourfører samme?

Hos GNS gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af GNS, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt webmaster af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholdes disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

Hvad sker der, hvis Grundejerforening Nysted Strandhuse ændrer persondatapolitik?

GNS opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik i samarbejde med webmaster for at sikre, at præsentere dig for så præcis information som muligt, samt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Dette medfører, at GNS løbende vil opdatere denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver GNS dig besked via foreningens hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik vil være til rådighed på hjemmesiden.

Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforening Nysted Strandhuse.

GNS ́s persondatapolitik Version 1.0- 2019, udarbejdet af bestyrelsen november 2019.

Kilde: Datatilsynet.