Nysted Strandhuse

Ordensregler

Ordensregler for Grundejerforeningen Nysted Strandhuse

 

Ordensreglerne gælder for alle foreningens medlemmer, lejere, gæster og andre brugere af husene. Det er ejerens pligt at sikre sig, at alle er bekendt med ordensreglerne.

   Hundes efterladenskaber på fællesarealer skal straks opsamles og smides i affaldsbeholder.

   Det er grundejerens ansvar, at der er den nødvendige kapacitet i affaldsbeholderne.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 2016

 


Vereinsregeln des Grundeigentümervereins der “Nysted Strandhuse”

 

Die Vereinsregeln gelten für alle Mitglieder des Vereins, Mieter, Gäste und andere Nutzer der Häuser. Es ist die Pflicht des Eigentümers, alle Nutzer der Häuser über die Regeln zu informieren.

   ” Hinterlassenschaften” der Hunde müssen sofort aufgenommen und entsorgt werden.

   Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, für die notwendige Anzahl von Müllbehaeltern zu sorgen.

 

Beschluss der Generalversammlung 2016


Code of Conduct for the Property Owners’ Association Nysted Strandhuse

 

This Code of Conduct applies to all Association members, tenants, guests and other users of the houses. It is the owner’s responsibility to ensure that everyone is familiar with the Code of Conduct.

   Dog droppings in public areas must immediately be picked up and thrown in the waste container.

   It is the landowner’s responsibility to have the necessary capacity in the waste containers.

 

Adopted at the Annual General Meeting 2016